Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.05.2009) - eltrak