Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.05.2013) - eltrak