Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.09.2009) - eltrak