Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.10.2010) - eltrak