Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.12.2009) - eltrak