Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.01.2014) - eltrak