Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.07.2013) - eltrak