Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.09.2009) - eltrak