Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.07.2013) - eltrak