Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.09.2009) - eltrak