Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.01.2010) - eltrak