Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.02.2010) - eltrak