Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.01.2010) - eltrak