Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.04.2013) - eltrak