Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.06.2012) - eltrak