Ανακοίνωση για Συμμετοχή της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. σε Διαγωνισμό της Δ.Ε.Η. (12.07.2013) - eltrak