Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.09.2009) - eltrak