Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.10.2012) - eltrak