Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.12.2009) - eltrak