Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.07.2013) - eltrak