Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.08.2009) - eltrak