Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.08.2013) - eltrak