Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.08.2013) - eltrak