Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.09.2012) - eltrak