Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.01.2010) - eltrak