Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.02.2012) - eltrak