Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.06.2012) - eltrak