Τακτική Γενική Συνέλευση 2012 (13.06.2012) - eltrak