Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.08.2009) - eltrak