Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.10.2010) - eltrak