Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.11.2012) - eltrak