Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.01.2014) - eltrak