Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.09.2009) - eltrak