Ανακοίνωση για Συμμετοχή της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. σε Διαγωνισμό (23.01.2014) - eltrak