Ανακοίνωση για Συμμετοχή της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. σε Διαγωνισμό της Δ.Ε.Η. - eltrak