Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (22.01.2020) - eltrak