ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (28.06.2018) - eltrak