Τακτική Γενική Συνέλευση 2013 (12.06.2013) - eltrak