ανακύκλωση - eltrak
18/10/2022

Νέα συνεργασία της ΕΛΤΡΑΚ με την PRONAR

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και ενίσχυσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ο όμιλος ΕΛΤΡΑΚ προέβη στην σύναψη μίας νέας δυναμικής συνεργασίας με την Pronar όσον αφορά […]