Οικονομικά στοιχεία - eltrak
13/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (13.03.2020)

  Γ.Ε.ΜΗ. 341201000   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ […]
06/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (06.02.2020)

  Γ.Ε.ΜΗ. 341201000   Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.»,  (εφεξής «η Εταιρεία») […]
06/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (06.02.2020)

  Γ.Ε.ΜΗ. 341201000   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σε συνέχεια της από 4/2/2020 ανακοίνωσης με τίτλο “ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007, ΟΠΩΣ […]
06/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», (06.02.2020)

   Γνωστοποιείται ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν σε Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την […]
04/02/2020

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (04.02.2020)

  Γ.Ε.ΜΗ. 341201000   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ   Η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (η «Εταιρεία») σύμφωνα με […]
03/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (03.02.2020)

  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παράγραφο […]
27/01/2020

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (27.01.2020)

  Γ.Ε.ΜΗ. 341201000   Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007   Η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα: Σύμφωνα […]
24/01/2020

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (24.01.2020)

  Γ.Ε.ΜΗ. 341201000   Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007   Η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα: Σύμφωνα […]
23/01/2020

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (23.01.2020)

  Γ.Ε.ΜΗ. 341201000   Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007   Η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα: Σύμφωνα […]